О нама
Удружења ликовних уметника Артерија је основано ради остваривања циљева у области развоја и унапређења ликовног стваралаштва и других заједничких интереса ликовних уметника, неговања интеркултуралности.

Ауторска права

Материјал који садржи овај сајт не може бити украден, копиран, репродукован, објављен, преузет, постављен, емитован или пренесен на било који начин, било дигитално или на други начин, без дозволе аутора или сагласности овлашћеног заступника Удружења ликовних уметника Артерија.

 
Уколико сматрате да је Удружење ликовних уметника Артерија повредило Ваша ауторска права, молимо Вас да нас обавестите о томе на адресу електронске поште и случај ће бити одмах размотрен, а спорни садржаји бити уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе.

 
Забрањено је преузимање садржаја, не ограничавајући се на текст, фотографије, фотографије, видео, графички садржај или друге материјале садржане на овој веб страници, који вам се презентују у спонзорским рекламама или на други начин (“Садржај”) заштићени ауторским правом, заштитним знаком, ознакама услуге, патентима или другим власничким правима и законима што се сматра повредом Закона о ауторском праву.

 
Разумете и сагласни сте да вам је искључиво дозвољено да користите Садржај одобрен овим Уговором и да не можете копирати, умножавати, дистрибуирати или креирати изведене радове из овог Садржаја без претходног изричитог писменог овлашћења аутора дела.

 
У случају немогућности договора услед повреде Закона о ауторским и сродним правима, прекршилац може очекивати прекршајну пријаву од нашег адвоката.

 

 

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

Kолико познајете ауторско право?

 

Удружења ликовних уметника Артерија © 2019 All Rights Reserved

Association Of Fine Artists Art Area - Arteria Képzőművészek Egyesülete